Chính sách mua hàng

  • BẢNG BÁO GIÁ CHO THUÊ CÂY CẢNH

    Stt Chủng loại cây Đ. vị tính Khối lượng Đơn giá (đồng/tháng) 1 Thiết mộc lan gốc chậu 1         350.000 2 Thiết mộc lan ghép chậu 1         150.000 3 Thiết mộc lan ngọn chậu 1         100.000 4 Vạn niên thanh cột chậu 1         150.000 5 Trầu bà thanh … Đọc Thêm